Від ідей – у реальні проекти

На початку цього року стартував проект НБУ «Банк майбутнього», який відбувся за підтримки Deloitte, EY та CASERS, а також хабу розвитку Сivic Tech проектів та спільноти 1991, фінансових інституцій та банків-партнерів. Загалом на кейс було зареєстровано 408 учасників та 37 команд. Учасниками кейсу були студентипредставники 43 вузів з 18 міст України. За результатами голосування було визначено 3 команди-фіналістів. Журнал Future поспілкувався з командою НБУ про те, як виникла ідея проекту та що стояло на меті

FUTURE: Як виникла ідея створити проект «Банк майбутнього»? Яка його мета?

Ольга Прохоренко, лідер проекту,
Директор Департаменту персоналу НБУ

ОЛЬГА ПРОХОРЕНКО: Ідея проекту виникла ще в 2017 році. Світ дуже швидко змінюється, і ці зміни впливають на трансформацію бізнес‑моделей різних організацій, у тому числі банківської системи. Це підштовхнуло нас до роздумів над моделями роботи банків майбутнього. НБУ – це не просто регулятор, НБУ – архітектор банківської екосистеми, орієнтований на підвищення привабливості бренда банківської системи для молодого покоління. Адже у першу чергу цей проект спрямований на залучення молодих людей, студентів. Сам проект за останні 2 роки трансформувався від формату онлайн‑гри з можливістю модульного навчання до формату кейса за участі менторів – представників банків, консалтингових і фінансових компаній.

Три головні цілі проекту наразі це:

1. Системна – формування розуміння можливих майбутніх шляхів розвитку бізнес‑моделей банків, дослідження еволюції банкінгу під впливом технологій, а також усвідомлення того, яким банківський сектор бачать молоді люди, які в ньому, ймовірно, ще не працювали.

2. Соціальна – підвищення привабливості банківської системи для молоді, формування можливостей для створення «свого» кращого роботодавця і «своєї» фінансової системи; допомога студентам в роботі над інноваційними рішеннями для ринку фінансів.

3. Організаційна – підвищення значущості, упізнаваності та привабливості бренда роботодавця НБУ.

Як будуть використовуватися ідеї учасників? Чи розглядає НБУ можливість упроваджувати подані на конкурс ідеї на практиці?

Вячеслав Апарін, керівник проекту, Начальник управління оцінки та мотивації персоналу Депаратменту персоналу НБУ

ВЯЧЕСЛАВ АПАРІН: Однозначно, ми плануємо втілювати ідеї у реальних проектах. Також ми розглядаємо можливість запросити найкращих учасників на стажування або навіть на роботу в НБУ. А в майбутньому у нас, можливо, з’являться інноваційні хаби для молодих фахівців – тому учасники кейса зможуть стати першими, хто закладе фундамент і для такого формату взаємодії. Також нові ідеї та бізнес‑моделі ми зможемо використовувати при розробці нової стратегії розвитку фінансової системи. Низка запропонованих ідей може зацікавити банки та учасників фінансового ринку, оскільки саме вони створюють фінансові продукти відповідно до потреб своїх клієнтів. Інновації впроваджуються швидко, проте регуляції змінюються повільніше. Тому ринок може проаналізувати, сформулювати і запропонувати зміни до законодавчих та регуляторних норм і вимог, щоб підвищити якість фінансових послуг.

Які зміни в нормативну базу, яка регулює фінансовий ринок, на думку НБУ, є першочерговими для підвищення рівня інноваційності банківської системи?

Сергій Карпенко, Директор департаменту стратегії та реформування НБУ

СЕРГІЙ КАРПЕНКО: Є декілька ключових змін, які розширять технологічні можливості українського фінансового ринку. В принципі, ми їх вже озвучували. Це впровадження платіжних стандартів на основі ISO 20022, впровадження IBAN, розвиток системи дистанційної ідентифікації BankID, міжбанківської платіжної системи електронних платежів. Потрібні значні зміни до законодавства, починаючи від нових визначень у сфері фінансових послуг та технологій до більш комплексних змін, наприклад, адаптації норм євродиректив про платіжні сервіси, фінансовий моніторинг, захист інформації тощо. Важливо також продовжувати комунікації НБУ з фінтех‑спільнотою. Тому НБУ створює майданчик під назвою Go Fintech для спілкування з інноваційними компаніями та фінтех‑проектами. За допомоги майданчика інноваційні компанії зможуть подавати до НБУ заявки з пропозиціями до розгляду та обговорення розроблених продуктів. Цей майданчик дозволить нам налагодити з такими компаніями прямий діалог.

Яким ви бачите «Банк майбутнього» і як це бачення узгоджується зі стратегією НБУ розвитку фінансового сектора?

Михайло Відякін, заступник Директора Департаменту стратегії та реформування НБУ

МИХАЙЛО ВІДЯКІН: Банк майбутнього наразі уявляється насамперед максимально корисним для своїх клієнтів. Він повинен не лише надавати базові послуги (наприклад, ведення рахунків, видача платіжних карт тощо) у зручному вигляді, а й забезпечувати доступ до більш складних сервісів. Наприклад, сумісних з продуктами інших фінансових секторів (страхування, лізинг тощо) і учасників ринку (з іншими банками, страховиками, магазинами). І усе це може існувати як додаток у смартфоні чи надаватися іншими зручними для споживачів каналами. Але щоб досягнути такого рівня перетину послуг, Україні потрібно декілька складових:

1) стабільні та надійні фінансові установи в усіх секторах фінансового ринку;

2) відкриті та надійні канали для обміну даними між учасниками фінансової екосистеми;

3) прозорість та максимальне розкриття фінансовими установами інформації про продукти для їх споживачів;

4) єдині реєстри ідентифікації користувачів;

5) відсутність арбітражу в регулюванні різних сегментів ринку фінансових послуг;

6) підвищення фінансової залученості та фінансової обізнаності українців;

7) ефективний захист прав споживачів фінансових послуг.

Базові кроки за цими напрямами були закладені в Комплексну програму розвитку фінансового сектора до 2020 року і здебільшого вже були реалізовані. Наприклад, підвищення вимог до капіталу банків, розкриття інформації про кредитні продукти, про акціонерів банку, посилення відповідальності менеджменту за дії, які призвели до погіршення стану банку та банкрутства, захист прав кредиторів та багато іншого. Але низка питань ще залишаються відкритими. Зокрема, декілька потрібних для розвитку ринку законопроектів знаходяться на голосуванні у парламенті вже не один рік, серед них і №2413а про консолідацію регулювання ринку фінансових послуг, і №2456д про захист прав споживачів фінансових послуг. Але це не виключний перелік. Наші подальші дії ми зафіксуємо у Стратегії розвитку фінансового сектора до 2025 року, яку НБУ цьогоріч готує разом з іншими регуляторами, експертами та учасниками ринку. Стратегію ми опублікуємо на офіційних ресурсах.

Cashless,Диджитал-економіка,Майбутнє фінансів

,,

Залишити коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано.