Donate with the Cossacks

Ukraine has a thousand-year history, and Kyiv is over 1500 years old. Zaporizhzhya Cossacks (Zaporizhzhya Sich) as an integral element of Ukrainian history, has always been the embodiment of freedom, strength and independence. Today, when the whole world watches the war in Ukraine every day, worries about the freedom of our country and people who, like lions, defend their land, we want to introduce you to the Cossacks NFT collection. It offers a modern look at the DNA of the Ukrainian nation, builds a bridge between culture and modern technologies (such as NFT), and allows you to raise funds to support Ukrainians, who courageously fight against the Russian occupiers.

About Cossacks

Do you know about the Zaporizhzhya Cossacks – freedom-loving, independent, militant and legendary warriors? Immersed in history, we immediately note that this was a real male military brotherhood. Free people on free land. They had complete anonymity (nicknames were used instead of names), and complete independence was guaranteed by a sword and a pistol. So, a Cossack is a free man. Freedom is a basic value, and we need it today more than ever. Your “Cossack” avatar today is your statement about strength, freedom and militancy. In other words, “freedom or death.” But even better, what we want is a free life.

We urge you to join the project, make your contributions and help our free country and free people defend their land. We are waiting for the growth of the popularity of the Cossacks no less than crypto punks and more.

According to preliminary estimates, it is planned to raise up to $500,000, which will be distributed between Unchain.Fund and whiteBIT and sent to humanitarian aid to the affected population of Ukraine. The founders of the project are three Ukrainians.

https://opensea.io/collection/cryptocossacks2022

https://www.cryptocossacks.art/

Kate Shcheglova

 

УКР

Роби донацію з козаками

Україна має тисячелітню історію, а Києву вже більше 1500 років. Запорізьке козацтво (Запорізька Січ) як невід’ємний елемент української  історії,  завжди було уособленням свободи, сили та незалежності. Сьогодні, коли весь світ щодня спостерігає за війною в Україні, переживає за свободу нашої країни та людей, які, як леви, захищають свою землю, ми хочемо познайомити вас із колекцією NFT «Козаки». Вона пропонує сучасний погляд на ДНК української нації, будує міст між культурою та сучасними технологіями (такими як NFT), а також дозволяє збирати кошти на підтримку українців, які мужньо борються з російськими окупантами.

Про казаків

Чи знаєте ви про запорізьких козаків — волелюбних, незалежних, войовничих і легендарних воїнів? Занурюючись в історію, одразу зазначимо, що це було справжнє чоловіче воїнське братство.

Вільні люди на вільній  землі. У них була повна анонімність (замість імен використовували нікнейми), а повну незалежність їм гарантували шабля й пістолет. Отже, козак – це вільна людина. Свобода — це базова цінність, і вона нам сьогодні потрібна як ніколи. Твій “казацький” аватар у сьогоденні — твоє твердження про силу, свободу та войовничість. Інакше кажучи: “свобода або смерть”. Але ще краще, чого ми прагнемо, – так це вільного життя.

Приєднуйтесь до проєкту, робіть свій вклад та допоможіть нашій вільній країні та вільним людям захистити свою землю. Чекаємо на зріст популярності козаків не менш крипто панків ба більше!

За попередніми оцінками, планується зібрати до $500 тис, які будуть розподілятись між Unchain.Fund та whiteBIT і направлятись на гуманітарну допомогу постраждалому населенню України. Засновниками проєкту є троє українців.

https://opensea.io/collection/cryptocossacks2022

https://www.cryptocossacks.art/

Кейт Щеглова

Диджитал-економіка,Іновації,Криптовалюти,Фінтех

,,

Залишити коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано.